محصولات کروماتوگرافی Agilent :

شرکت اجیلنت (Agilent Technologies) :

شرکت اجیلنت (Agilent) یک شرکت آمریکایی است که در سال ۱۹۹۹ به عنوان یکی از زیر مجموعه های شرکت HP تاسیس شد. این شرکت در زمینه تحقیق و توسعه و ساخت تجهیزات کروماتوگرافی مورد استفاده در صنایع غذایی ، صنایع دارویی و نفت و گاز ، فعالیت دارد.

محصولات شرکت اجیلنت (Agilent) در زمینه ساخت دستگاهای تجزیه و تحلیل آزمایشگاهی و بالینی شامل اتوماسیون ،استاندارد و مواد زیستی ،کروماتوگراف های گاز و مایع ، انفورماتیک ، اسپکتروفوتومتری جرمی (Mass spectrometry) ،ماکرو اریزها (Microarray) ، طیف سنجی ( Spectroscopy) ،فناوری خلا تجهیزات تهیه نمونه ،ژنومیک و کلونینگ ،ستونهای GC و HPLC ،لوازم و تجهیزات آزمایشگاهی عمومی می باشد.

هیرسا ارایه کننده خدمات تامین ، فروش ، نصب و راه اندازی ، آموزش ، خدمات پس از فروش و تامین قطعات مصرفی کروماتوگراف و آنالایزرهای آزمایشگاهی اجیلنت شامل :

  • مشاوره ، تامین و فروش کروماتوگراف و آنالایزرهای گاز و مایع شرکت اجیلنت (Agilent)
  • خدمات نصب و راه اندازی و تعمیرات تخصصی کروماتوگراف و آنالایزرهای گاز و مایع شرکت اجیلنت (Agilent)
  • مشاوره ، تامین و فروش لوازم جانبی و قطعات مصرفی کروماتوگراف و آنالایزرهای گاز و مایع شرکت اجیلنت (Agilent)
  • مشاوره ، تامین و فروش انواع ستون های کروماتوگرافی گازی (ستون های کاپیلاری و پک) و ستون های کروماتوگرافی مایع شرکت اجیلنت (Agilent)
  • مشاوره ، تامین و فروش انواع فلومتر  و نشت یاب های GC ساخت شرکت اجیلنت (Agilent)
  • مشاوره ، تامین و فروش انواع فیلتر های کروماتوگراف گازی (گس کلین فیلتر) ، انواع سمپل تیوپ ، تیوپ کاتر شرکت اجیلنت مورد استفاده در کروماتوگراف های گازی.
  • مشاوره ، تامین و فروش تجهیزات جانبی کروماتوگرافی گازی و مایع از شرکت اجیلنت (Agilent)

محصولات شرکت اجیلنت :

تجهیزات جانبی کروماتوگرافی اجیلنت Agilent

تجهیزات جانبی کروماتوگرافی شرکت Agilent