سیستم های آنالیتیک

هیرسا ارایه کننده خدمات طراحی ، ساخت و تامین سیستم های آنالیتیک

شامل:

 • تامین انواع آنالایزرهای گاز،گاز کروماتوگراف، کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا ، آنالایزرهای مایع و اندازه گیری PH ،آنالایزرهای پروتابل ،هدایت الکتریکی و اکسیژن محلول،ذرات معلق ،اندازه گیری کدورت نفت در آب، TSS,BOD,COD
 •   آموزش تخصصی انواع سیستمهای آنالیتیک و GC با تاییدیه شرکت های سازنده برای اطلاع بیشتر لطفا به بخش آموزش مراجعه کنید.
 •   تعمیرات تخصصی،کالیبراسیون و سرویس سیستمهای آنالیتیک
 • تامین قطعات مصرفی کروماتوگرافی  از شرکت های معتبر تولید کننده

هیرسا تامین کننده ستون های کروماتوگرافی گاز و مایع  GC و HPLC از

شرکتهای Restek ، Agilent وSigma Aldrich  :

 •  Fused Silica Capillary
 •  Metal (MTX) Capillary
 •  Packed & Micropacked
 • Plot Columns
 • (Analytical Columns (HPLC & UHPLC
 • Guard Hardware
 • (Packing Materials (BULK
 • Prep Columns
 • برای اطلاع بیشتردر مورد تامین و فروش ستون های کروماتوگرافی لطفا به بخش ستون کروماتوگرافی مراجعه کنید.

هیرسا تامین کننده انواع تجهیزات جانبی سیستم های آنالیتیک شامل :

 • انواع سرنگ های کروماتوگرافی گاز و مایع.
 • انواع فرول ها برای ستون های کروماتوگراف گاز و مایع
 • انواع سپتوم برای کروماتوگراف گاز و مایع
 • انواع نشت یاب و فلومتر قابل حمل برای دستگاه کروماتوگرافی مایع و گاز
 • برای اطلاع بیشتردر مورد تامین و فروش تجهیزات جانبی کروماتوگرافی لطفا به بخش تجهیزات جانبی سیستم های آنالیتیک مراجعه کنید.

هیرسا تامین کننده انواع آشکارسازهای قابل حمل ، ثابت و

گازهای کالیبراسیون از شرکت های Honeywell ، Drager و Mil-Ram :

 • Fixed Gas Detector
 • Control Panel
 • Detection Application
 • Alarm Station
 • VOC Gas Detector
 • Toxic And LEL Gas Detector
 • Calibration Equipment

برخی از پروژه های انجام شده

پتروشیمی جم: نصب و راه اندازی آنالایزرهای SIEMENS
پتروشیمی جم: برگزاری کلاس های آموزشی گازکروماتوگرافی
پتروشیمی جم: تامین قطعات مصرفی و ستون های دستگاه گازکروماتوگرافی SIEMENS
فرسا شیمی : قرارداد تامین و نگهداری آنلایزرهای سایت
پروپیلن جم : نصب و راه اندازی آنالایزرهای SIEMENS
آریا ساسول : نصب و راه اندازی آنالایزرهای SIEMENS
آریا ساسول : تامین قطعات یدکی و ستون های گازکروماتوگرافی SIEMENS
پتروشیمی اراک : نصب و راه اندازی آنالایزرهای SIEMENS
پتروشیمی اراک : :تامین قطعات یدکی و ستون های گازکروماتوگرافی SIEMENS و YOKOGAWA
پتروشیمی پارس : تامین قطعات یدکی و ستون های کروماتوگرافی SIEMENS
پتروشیمی پارس : راه اندازی کروماتوگرف SIEMENS
پتروشیمی مبین : تامین قطعات یدکی و ستون های کروماتوگرافیSIEMENS
پتروشیمی مبین : برگزاری کلاس های آموزشی گازکروماتوگرافی
تولید برق شهید مفتح : نصب و راه اندازی آنالایزرهای اکسیژن YOKOGAWA
پژوهش و فناوری شیمی : :تامین قطعات یدکی و ستون های گازکروماتوگرافی
پتروشیمی اروند : تامین قطعات آنالایزرهای لیزر SIEMENS
پتروشیمی مارون : تامین قطعات یدکی و ستون های گازکروماتوگرافی SIEMENS و YOKOGAWA
پتروشیمی مارون : تعمیر کروماتوگرف های سایت الفین و مشاوره فنی سایت EO/EG
پتروشیمی مارون : آموزش مبانی و تعمیر و نگهداری گاز کروماتوگراف
پارس تایر: تامین آنالایزرهای SIEMENS
کالا پتروشیمی : تامین قطعات آنالایزر
پتروشیمی فن آوران : تعمیر کروماتوگرفهای سایت اسید استیک
پتروشیمی بندر امام : آموزش گازکروماتوگراف SIEMENS
پتروشیمی ایلام : تعمیرونگهداری آنلایزرهای سایت
پتروشیمی ایلام : تامین قطعات یدکی و ستون های گازکروماتوگرافی SIEMENS
پتروشیمی ایلام : برگزاری کلاس های آموزشی گازکروماتوگرافی
پتروشیمی تبریز: تامین قطعات آنالایزر

Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client
Client